Szambo ekologiczne lub przydomowa oczyszczalnia ścieków to jedne z najczęstszych rozwiązań stosowane wówczas, gdy na danej posesji nie jest możliwe podłączenie do kanalizacji. Mimo że pojęcia te bardzo często stosowane są naprzemiennie, to jest to spory błąd, ponieważ różnice między nimi są znaczące. Czym więc charakteryzują się szamba ekologiczne? Jak odróżnić przydomowe oczyszczalnie ścieków od szamba ekologicznego? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w poniższym artykule. Zapraszamy!

Najważniejsze informacje o szambie ekologicznym

Szambo ekologiczne to jeden ze sposobów radzenia sobie z nieczystościami w momencie, gdy na działce nie ma dostępu do sieci kanalizacyjnej. Mimo że zwykle osoby, które stanęły przed trudnym wyborem najodpowiedniejszego zbiornika, decydują się na montaż tradycyjnego szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków, to coraz większą popularnością cieszy się właśnie eko-szambo. I tak szambo ekologiczne to bezodpływowy zbiornik, który w zdecydowanej większości przypadków produkowany jest z gotowych już prefabrykatów. Głównym celem zbiornika jest gromadzenie nieczystości - te jednak po upływie około 2 tygodni należy wywieźć specjalistycznym pojazdem asenizacyjnym. Warto wspomnieć również o tym, że zwykle producenci rekomendują wybór dwóch rodzajów szamb eko, czyli betonowego, a także wykonanego z tworzywa sztucznego. W ofercie naszego sklepu internetowego znaleźć można dodatkowo liczne preparaty, które upłynniają ścieki i gromadzące się w zbiorniku osady. Więcej informacji na temat preparatów do szamb przeczytasz w naszym artykule zatytułowanym: "Preparaty do szamb - jak je wybrać?".

Szambo ekologiczne a przydomowa oczyszczalnia ścieków

Zastanawiasz się, czym różni się więc przydomowa oczyszczalnia ścieków od szamba ekologicznego? Otóż przydomowa oczyszczalnia ścieków to oczyszczalnia, która musi być zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, lub też otrzymanymi warunkami zabudowy. W momencie, gdy oczyszczalnia budowana będzie niezależnie od inwestycji, należy zgłosić zamiar jej wykonania w starostwie powiatowym - po upływie 30 dni od zgłoszenia można rozpocząć budowę. Na tym etapie warto byłoby również nieco bliżej przyjrzeć się poszczególnym rodzajom oczyszczalni. I tak wymienić tu należy: oczyszczalnię z drenażem rozsączającym, oczyszczalnię z filtrem piaskowym, oczyszczalnię z filtrem gruntowo-roślinnym, oczyszczalnię ze złożem biologicznym, a także oczyszczalnię z komorą osadu czynnego. Zdecydowana większość przydomowych oczyszczalni ścieków nie wymaga podłączenia do energii elektrycznej, a także nadmiernej obsługi. W rzeczywistości wystarczy jedynie oczyszczać ją raz na dwa lata, a także raz na 2 tygodnie uzupełniać bakterie za pomocą specjalistycznych środków i preparatów, jakie znaleźć można w zakładce nasze produkty

Kiedy warto wybrać szambo, a kiedy przydomową oczyszczalnię ścieków?

Najwyższa pora więc, aby dowiedzieć się, kiedy lepszym rozwiązaniem okaże się budowa przydomowej oczyszczalni ścieków, a kiedy szamba ekologicznego. I tak szambo ekologiczne warto wybierać wówczas, gdy na działce nie ma wystarczająco dużo miejsca na pole infiltracyjne i osadnik gnilny. Należy pamiętać jednak, że przepisy z ogromną dokładnością określają zarówno wymiary, jak i odległości od studni czy ogrodzenia. Istotnymi powodami, które niejednokrotnie decydują o budowie szamba ekologicznego, są: wysoki poziom wód gruntowych, a także nierozpuszczalna gleba. Z kolei przydomowa oczyszczalnia ścieków okaże się trafionym wyborem w momencie, gdy właściciele działki dysponują większym budżetem na budowę, a jednocześnie zależy im na tym, aby koszty związane z eksploatacją były mniejsze. Dodatkowo warto wspomnieć o tym, że zbiornik okaże się dobrym i ekonomicznym rozwiązaniem w przypadku domu jednorodzinnego zamieszkiwanego przez minimum 2 osoby. Ponadto przydomowa oczyszczalnia jest całkowicie bezpieczna dla zdrowia ludzkiego - w przeciwieństwe do wycieku szamba ekologicznego związanego np. z nieszczelnością - konsekwencją może być np. zatrucie.

Najważniejsze informacje o kosztach eksploatacji szamba ekologicznego i przydomowej oczyszczalni ścieków

Wyżej napisaliśmy o tym, że przydomowa oczyszczalnia ścieków będzie dobrym rozwiązaniem dla osób, którym zależy na ograniczeniu kosztów związanych z eksploatacją. Oczywiście stwierdzenie to nie jest jedynie kwestią przypadku. Jeżeli chodzi o oczyszczalnię z drenażem rozsączającym, to raz na dwa lata konieczna będzie wymiana nieczystości, a także wymiana filtra (łączny koszt to około 600 złotych). Z kolei w przypadku szamba ekologicznego wywóz zgodnie z przepisami powinien odbywać się co około 2 tygodnie. Biorąc pod uwagę, że statystycznie jednorazowy koszt to około 150 złotych - w miesiącu będzie to około 300 złotych. Z kolei w ciągu roku - blisko 3-4 tysięcy. Jak widać, koszty użytkowania są dość mocno zróżnicowane. Przy wyborze należy jednak dokładnie rozważyć nie tylko te kwestie, ale również dopasowanie się do opisanych wyżej wymogów prawnych i indywidualnych potrzeb danego inwestora.