Budując dom w miejscu, w którym nie ma możliwości podłączenia domowej sieci hydraulicznej do sieci kanalizacyjnej, budowane są bezodpływowe zbiorniki na ścieki, czyli szamba. Rozwiązanie to jest powszechnie stosowane, natomiast nie każdy zbiornik jest taki sam. W tym artykule opowiemy, czym jest szambo biologiczne i jak działa. Zapraszamy!

Co to jest szambo biologiczne?

Szambo biologiczne inaczej nazywane przydomową oczyszczalnią biologiczną to system oczyszczania ścieków oparty na naturalnych procesach biologicznych, wykorzystujący mikroorganizmy do rozkładu zanieczyszczeń. Jest to ekologiczne rozwiązanie dla tradycyjnych szamb, będące odpowiedzią na potrzebę skutecznego usuwania zanieczyszczeń z wód gruntowych. 

Podstawowym elementem szamba biologicznego jest zbiornik, który służy do gromadzenia ścieków. Zazwyczaj wykonany jest z trwałych materiałów, takich jak beton czy tworzywa sztuczne, aby zapewnić trwałość i szczelność. Wewnątrz zbiornika znajdują się rurki napowietrzające, których zadaniem jest dostarczenie tlenu do mikroorganizmów. Tlen jest niezbędny do biologicznego rozkładu substancji organicznych. 


Kluczowym elementem szamba biologicznego są bakterie i mikroorganizmy, które naturalnie występują w ściekach. Te organizmy są zdolne do rozkładu substancji organicznych, przekształcając je w substancje przyjazne dla środowiska. Mimo że bakterie te występują naturalnie, to warto je uzupełniać biologicznymi preparatami ze składnikami aktywnymi Biofos Professional, które likwidują nieprzyjemne zapachy, zmniejszają ryzyko powstawania osadów i zatorów oraz zapobiegają powstawaniu kożucha, aby oczyszczanie było jeszcze bardziej efektywne. Co ważne preparat zawiera bezpieczne dla ludzi i zwierząt mikroorganizmy, a także w 100% naturalny ekstrakt z lawendy. 

Jak działa szambo biologiczne? 

Szamba biologiczne dostępne są w trzech wersjach - z osadem czynnym, ze złożem biologicznym lub z zastosowaniem obu technologii na raz. W każdym z tych przypadków ścieki bytowe rozkładane są na nieszkodliwe dla środowiska związki mineralne, dzięki czemu oczyszczone ścieki mogą zostać wykorzystane do prac w ogrodzie. 


Oczyszczalnie biologiczne zajmują mało miejsca i można je zainstalować praktycznie na każdej działce, bez względu na poziom wód gruntowych lub rodzaj gruntu.


Niezależnie od wersji przydomowej oczyszczalni, ścieki zawsze są oczyszczane w dwóch etapach. Pierwszy etap to proces beztlenowy, natomiast drugi etap już jest tlenowy. W procesie beztlenowym, przy wykorzystaniu bakterii oraz zjawisk fizycznych takich jak sedymentacja i flotacja, osad ulega fermentacji i rozkłada się na nierozpuszczalne sole mineralne oraz proste związki chemiczne rozpuszczalne w wodzie. 


W drugim etapie płynna część ścieków przepływa do studzienki rozdzielczej, gdzie przeprowadzany jest proces oczyszczania ścieków w warunkach tlenowych, w których szkodliwe dla środowiska zanieczyszczenia zostają zneutralizowane. 

Rodzaje szamb biologicznych 

Tak jak już wcześniej wspominaliśmy, szamba biologiczne występują w trzech wersjach. Szambo z osadem czynnym lub inaczej roślinnym, wyposażone są w trójkomorowy zbiornik. Pierwsza komora stanowi osadnik wstępny, a trzecia osadnik wtórny. W drugim zbiorniku występuje proces napowietrzania. Ścieki przepływają z pierwszego zbiornika do drugiego i następnie do trzeciego. W tym przypadku stosowany jest proces recyrkulacji, który polega na powrocie osadu ze zbiornika wtórnego do wstępnego. Dzięki temu może on być poddany ponownie rozkładowi. Funkcjonowanie tego rodzaju oczyszczalni polega w głównej mierze na funkcjonowaniu mikroorganizmów, które stanowią osad czynny. Rozkładają one tlenowo ścieki, a możliwe jest to dzięki napowietrzaniu.


Drugim rodzajem szamba biologicznego jest oczyszczalnia ze złożem biologicznym. Wykorzystuje się w nim napowietrzone złoże biologiczne, w którym może znajdować się siatka z polietylenu lub kamyczki. Na ich powierzchni rozwijają się bakterie, które odżywiają się związkami zawartymi w ściekach, a co za tym idzie, odpowiadają za oczyszczanie ścieków. W oczyszczali biologicznej konieczne jest regularne czyszczenie złoża. 


Ostatnim rodzajem szamba biologicznego jest oczyszczalnia hybrydowa, czyli taka, która wykorzystuje technologie obu pierwszych. Działanie takiej oczyszczalni opiera się na aktywnych złożach biologicznych, osadzie czynnym, a także na urządzeniu napowietrzającym. Proces oczyszczania w tym przypadku polega na mechanicznym oczyszczaniu cząstek stałych w osadniku wstępnym, a następnie ścieki przepływają dalej. Dzięki działaniu osadu czynnego i bakterii możliwe jest bezpieczne i skuteczne rozkładanie tlenowe substancji organicznych. 

Zalety szamba biologicznego

Wybór biologicznej oczyszczalni niesie za sobą wiele korzyści i zalet. Wysoka skuteczność tego typu oczyszczalni, która gwarantuje wysoki stopień oczyszczania, przekraczający często wymogi prawne. Ponadto eksploatacja szamba biologicznego cechuje się niskimi kosztami w porównaniu do tradycyjnego szamba, ponieważ nie wymaga ona regularnego opróżniania. Montaż takiej oczyszczalni jest możliwy nawet w miejscach nietypowych lub trudno dostępnych, a jej praca jest cicha. 


Najważniejszym aspektem jest jednak kwestia ekologiczna. Biologiczne oczyszczalnie ścieków nie wpływają negatywnie na środowisko naturalne, nie wydzielają nieprzyjemnych zapachów oraz nie zanieczyszczają gleby. Oczyszczona woda może być odprowadzona bezpośrednio do gruntu lub wykorzystana w gospodarstwie domowym np. do podlewania ogrodu.

Eksploatacja szamba biologicznego

Szambo biologiczne nie wymaga opróżniania, ale należy cyklicznie przeprowadzać przeglądy instalacji, które obejmują m.in. kontrolę osadu, sprawdzenie szczelności układu, sprawdzenie stanu elementów mechanicznych oraz czyszczenie filtrów. Raz na kilka lat konieczne może być wywiezienie nadmiernego osadu, którego można dokonać wozem asenizacyjnym do szamba. Ponadto trzeba co jakiś czas uzupełniać florę bakteryjną zbiornika. Najlepiej w tym przypadku sprawdzą się produkty Biofos Professional do szamb i oczyszczalni przydomowych. Mieszanina pożytecznych bakterii beztlenowych i tlenowych wspomaga biologiczne oczyszczanie ścieków, rozkłada toksyczne zanieczyszczenia pochodzące ze szkodliwych substancji trafiających do kanalizacji. 

Podsumowanie 

Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków są świetną alternatywą dla tradycyjnych szamb. Biologiczna utylizacja ścieków jest bardzo efektywna, a co najważniejsze koszty eksploatacji są niskie, ponieważ nie ma konieczności opróżniania szamba regularnie. Zagospodarowanie ścieków w taki sposób przyczynia się do ochrony środowiska, a odzyskaną wodę w procesie oczyszczania można odprowadzać bezpośrednio do wód gruntowych lub wykorzystać ponownie przy pracach przydomowych.